För inspiration och fortbildning!

Få tillgång till praktiska övningar och redskap inom prestationspsykologi och kommunikation. Inom idrotten har mental träning varit väldigt framgångsrikt och nu använts det även flitigt inom näringslivet. Att ta ansvar för välmående skapar goda förutsättningar för bättre prestationer och resultat.


”Prestationspsykologi och kommunikation”
– för föreningar, skolor och arbetsgrupper


Med en lättsam ton förmedlas olika redskap och förhållningssätt inom ämnena prestationspsykologi och kommunikation. Intentionen är att kunna visa på nyttan av att medvetet kunna påverka de situationer och relationer vi hamnar i. Genom att ta ansvar för välmående och inställning påverkar vi i hög utsträckning våra prestationer och resultat själva.

Med hjälp av fungerande strategier och en ökad medvetenhet blir det lättare att nyttja potentialen hos varje individ och grupp och bli bättre rustad för framtida upplevelser och dess utfall.

Inom idrotten har mental träning och idrottspsykologi varit väldigt framgångsrikt i många år och används numer flitigt även inom näringslivet.


Frågor som kan vara aktuella:
Hur förbättrar vi vår prestationsmiljö?
Hur kan vi använda förmågor och resurser så att de utvecklas?
Hur kan vi medvetandegöra beteenden och tankar?
Hur kan vi bättre identifiera vad som påverkar vår situation?
Vilka förändringar ska uppnås?
Hur kan vi identifiera problemen hos individ och grupp?


Föresläsare
Virpi Plate


"Lek med tanken" – för ledare och föräldrar

Det är inte alltid så enkelt att stötta när det behövs. Hur gör jag? Vad gör jag? Här kan du ta del av hur du kan få tips på hur du kan vara en tillgång för barn och ungdomar i deras prestationsmiljö och personliga utveckling samt få en ökad förståelse för vad som påverkar mötet med individen och dess utveckling.

Logik och struktur är användbart för hjärnan och gör det lättare att förstå och sammanfatta vår omgivning och dess beteenden. Ett medvetet sätt använda hjärnans förmågor och resurser för att tillvarata det bästa hos sig själv.

Ta del av psykologiska redskap och ett strukturerat förhållningssätt som kan vara till stöd i arbetet med den växande individen.

Vad påverkar mitt ledarskap?
Strategier?
Självkänsla/självförtroende?
Balans mellan krav och förmåga?

Föreläsare
Virpi Plate


För fler tips på föreläsningar i ämnet Prestationspsykologi finns hos min samarbetspartner www.edvisor.se