Psykisk styrka och mental glädje

Att skapa flow i vardagen kan vara en härlig energikälla som ger goda förutsättningar till att må bra. Många vet att välmående och goda prestationer har ett tydligt samband. Finn redskap och idéer som kan påverka dig och din grupp på ett positivt sätt."Lek med tanken" Prestationspsykologi
för föreningar och skolor.


Målgrupp
Föräldrar/ledare till barn som vill fortbilda sig i Kommunikation, förändringsarbete och prestationspsykologi.

Syfte
Att ge deltagarna en överblick och fördjupning i kommunikation och förändringsarbete samt en ökad förståelse i ämnet prestationspsykologi. Att skapa en så bra plattform som möjligt för de som vill vara med och stötta sina barn och ungdomar i deras prestationsmiljö och personliga utveckling. Ökad förståelse för vad som påverkar mötet med individen och dess utveckling. Förmedla ett förråd med psykologiska redskap och ett strukturerat förhållningssätt som kan vara till stöd i arbetet med den växande individen..

Kursens innehåll
Kommunikation och förändringsarbete. Alla har vi möjlighet att utveckla det som redan finns i oss. Ett strukturerat förhållningssätt kan ge en bra uppmärksamhet på vad som fungerar i vår omvärld. Logik och struktur är användbart för hjärnan och gör det lättare att förstå och sammanfatta vår omgivning och dess beteenden. Här får du på ett medvetet sätt använda hjärnans förmågor och resurser för att tillvarata det bästa hos dig själv.

Vad påverkar mitt ledarskap
Som vuxen och/eller förälder har vi ofta en given roll som ledare och i mötet med den lilla människan kan vi påverka både individen och mötet på ett spännande sätt. Att medvetet skapa bra möten kan bli avgörande. Annat som kan påverka ett ledarskap är medvetna och omedvetna mönster och sanningar som jag bär med mig. Lär dig identifiera vad som är användbart och icke användbart för kommande situationer och möten.

Prestationspsykologi
Här får du hjälp att kunna identifiera strategier och redskap inom prestationspsykologi som kan hjälpa i barnet och människan i sin utveckling. Ämnen som tas upp är bl a förmågan att balansera mellan krav och förmåga, vad som påverkar självkänsla och självförtroende och inte minst hur ditt förhållningssätt påverkar ditt liv.

Min roll som mentalt stöd
Vi är alla någon form av rådgivare till någon och inte minst i vår roll som vuxen gentemot barn. Att hitta nycklar till ett framgångsrikt stöd kan vara avgörande i varje möte.

Kursledare och föreläsare
Virpi Plate och Johan Plate, mentala rådgivare

Tidsåtgång: 3 timmar x 8 tillfällen
Totalt: 24 timmar
Diplomering


Offert på förfråganPrestationspsykologi för näringsliv

Målgrupp
Små och stora företag som vill satsa på kompetensutveckling för personal samt vill utveckla prestationsmiljön inom arbetslag/företag.

Mål med kurs
Att stärka företaget och personalen inom det psykologiska området. I en allt mer ökad konkurrensmiljö på arbetsmarknaden ska förhoppningsvis personal hålla hela vägen. Med gemensamma krafter kan företaget skapa en miljö som stärker individen och företaget inifrån och ut.

Kursledare
Virpi Plate, idrottspsykologisk rådgivare och friskvårdskonsult.

Thomas Fogdö, idrottspsykologisk rådgivare, tidigare elitaktiv i utförsåkning

Johan Plate, idrottspsykologisk rådgivare utbildare i idrottspsykologi inom högskola, och forskare i pedagogik

Tidsåtgång: ca 4 heldagar
Totalt: 32 tim
Diplomering

I samarbete med edvisor ab

Offert på förfrågan"Lek med tanken" – Prestationspsykologi och kommunikation

Målgrupp
Föräldrar/ledare till barn

Mål
Att ge deltagarna en överblick och fördjupning i kommunikation och förändringsarbete samt en ökad förståelse i ämnet prestationspsykologi.

Att skapa en plattform som möjliggör stöttning av sina barn och ungdomar i deras prestationsmiljö och personliga utveckling.

Ökad förståelse för vad som påverkar mötet med individen och dess utveckling.

Förmedla en verktygslåda med psykologiska redskap och ett strukturerat förhållningssätt som kan vara till stöd i arbetet med den växande individen..

Logik och struktur är användbart för hjärnan och gör det lättare att förstå och sammanfatta vår omgivning och dess beteenden. Ett medvetet sätt använda hjärnans förmågor och resurser för att tillvarata det bästa hos sig själv.

Vad påverkar mitt ledarskap
Strategier
Självkänsla/självförtroende
Balans mellan krav och förmåga

Kursledare och föreläsare
Virpi Plate, Thomas Fogdö och Johan Plate, idrottspykologiska rådgivare

Tidsåtgång: 3 timmar x 8 tillfällen
Totalt: 24 timmar
DiplomeringUtbildning av Mentala rådgivare

Upplägg
Efter 17 (!) framgångsrika år med att utbilda mentala rådgivare fortsätter vi nu men med ett lite annorlunda upplägg. Vi har tagit bort de tre stegen (MRK 1-3) och ersatt dem med åtta olika kursdagar.

Kursdagarna är oftast måndagar eller fredagar och platsen är vårt kontor i Uppsala. Valet av kursdagar och upplägget är tänkt att underlätta för alla intresserade att anmäla sig. Måndagar och fredagar är vanligtvis dagar som det är enklare att komma ifrån vanligt jobb och de som jobbar inom idrotten har sällan matcher dessa dagar.

De åtta olika kursdagarna är utspridda under året och de är återkommande år från år. Missar man kursen ett år kan man gå den året därpå. Efter sju genomgångna kurser erhåller Du ett kursintyg som visar att Du gått våra mentala rådgivarkurser och att Du har kompetens motsvarande det innehåll som kurserna berör. Vi rekommenderar att Du går alla åtta kurserna men det finns utrymme för att välja bort en av dessa. Det kommer att framgå av kursintyget vilka kurser Du genomgått.


Kursdagar och tema 2020:
Kommer...

Mer info på www.edvisor.se


Kurskostnad: 2.500 SEK/kursdag plus moms.

Plats: Uppsala Slott, Ingång H

Anmälan: Anmäl dig till Johan Plate (johan.plate@edvisor.se) och uppge namn, adress, email och telefon. En bekräftelse och kursprogram skickas med vändande mail.
Eller via anmälan på edvisor.se >>

Frågor: Virpi Plate, 0739-77 96 03 eller Johan Plate, 070-595 84 32

Kursledare och föreläsare

Virpi Plate och Johan Plate, idrottspykologiska rådgivare

Tidsåtgång: 8 utbildnings dagar
Totalt: ca 64 timmar
Diplomering